Onze diensten

W-Installatietechniek

Toonaangevend bouwbedrijf

Werkbouwkundige installatietechniek

W-installatietechniek staat voor werkbouwkundig installatietechniek. Dit zijn alle installaties in een gebouw zoals verwarming, sanitair en airco. Dit is natuurlijk ook het geval bij u thuis. Redco B.V. verzorgt uw werkbouwkundige installatie. Samen met onze partners verzorgen wij de W-installatie die bij u past.

Onder werkbouwkundige installatietechniek vallen:  
-luchtbehandeling en klimaatbeheersing systemen
-warmtepomp en warmtenetten
-meet en regeltechniek
-hemelwater
-sanitair
-riolering

- 01

Luchtbehandeling en klimaatbeheersingsystemen

Luchtbehandeling en klimaatbeheersing systemen
Redco B.V. behandelt de binnenlucht in uw bedrijf. Dit wordt luchtbehandeling genoemd. Denk aan het verversen, koelen, verwarmen en bevochtigen van lucht in uw bedrijf of huis. Climate control of klimaatbeheersing in uw bedrijf wordt gekenmerkt door het nastreven van een goed binnenklimaat. Denk aan een goede luchtvochtigheid, geluid en het licht binnen.

- 02

Warmtepomp en warmtenetten

In Nederland worden op steeds meer plekken warmtenetten toegepast. Een warmtenet is een ideale warmtebron voor verwarming van tapwater of andere warmtevragers. Een warmtenet wordt ook wel standverwarming genoemd. Dit is een onderdeel van een totaal energiesysteem. De professionals van Redco B.V. helpt u met het aanleggen van een warmtebron voor uw kantoorgebouw, woning of bedrijf.

- 03

Meet- en regeltechniek

Welke regeling het beste past bij een bepaald proces moet vaak worden bepaald aan de hand van simulaties van een proces. Meet- en regeltechniek beheerst dynamische systemen. Met een meting wordt gekeken of het gewenste doel is behaald of dat de regeling aangepast moet worden om het gewenste resultaat te halen. Meettechniek is een overkoepelende naam voor alle technische systemen waarmee je metingen uitvoert. Redco B.V. voert deze metingen graag voor uw bedrijf uit.

- 04

Hemelwater

Als particulier bent u verantwoordlijk voor de afvoer van het hemelwater. Redco B.V helpt u met de afvoer van het water, goten en aansluitingen op het riool. Een te hoge grondwaterstand kan namelijk veel schade en overlast veroorzaken. Door dit goed te laten doorlopen wordt het grondwaterpeil effectief verlaagd.

- 05

Sanitair

Onder sanitairtechniek verstaan we alle installaties en voorzieningen die nodig zijn voor de aan- en afvoer van water. Denk aan dakbedekking, regenwaterafvoer en koud- en warmwaterleidingen. Andere noemen het ook wel alle installatieonderdelen die te maken hebben met de verzorging van het menselijk lichaam. Redco B.V installeert hierin de sanitaire installatie die is aangesloten tussen de waterleiding en het riool. 

- 06

Riolering

Redco B.V. maakt een design, bouwt, realiseert en onderhoudt rioolsystemen voor kantoren, gebouwen en woningen. Dit doen de professionals met behulp van de nieuwste technieken en met moderne apparatuur. Op deze manier wordt er altijd rekening gehouden met de kwaliteit en duurzaamheid van de riolering.

Reageer op vacature

Voor vragen over één van onze vacatures?